Godkjent renholdsbedrift

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal være godkjent av Arbeidstilsynet

Hva må til for å bli godkjent

Du må blant annet dokumentere at virksomheten:

  • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • har fungerende verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om
  • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten
  • oppfyller krav i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
  • har en ordning som sikrer arbeidstaker økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Godkjenningsregister

På Arbeidstilsynets nettsider finnes det et register over godkjente renholdsvirksomheter. I registeret kan man enkelt finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling, vil også bli lagt inn i registeret.

Gasellebedrift 2007

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de norske Gasellene i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit as. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker, og avisens journalister besøker og lager reportasjer på interessante og flinke bedrifter over hele landet.

En gasellebedrift må ha:

Levert godkjente regnskaper.

Minst doblet omsetningen over fire år.

Omsetning på over en million kroner første år.

Positivt samlet driftsresultat.

Unngått negativ vekst.

Vært aksjeselskap.

Del med andre!